trình theo dõi web
THEO ĐẶT HÀNG CỦA TÔI - shoppingdirect24.com
Xe đẩy (0) Kiểm tra thực


THEO DÕI ĐƠN HÀNG CỦA TÔI

Chúng tôi sử dụng ứng dụng và dịch vụ Tracktor để theo dõi tình trạng vận chuyển của tất cả các đơn đặt hàng của chúng tôi. Bạn có thể tra cứu trạng thái đơn hàng của mình trong hệ thống Tracktor tại đây:

THEO ĐẶT HÀNG CỦA TÔI TẠI ĐÂY

Bạn cũng có thể sử dụng các dịch vụ khác để theo dõi đơn hàng của mình:

http://parcelsapp.com/en

https://www.17track.net/en

Xin lưu ý rằng có thể mất vài ngày kể từ khi đặt hàng của bạn để số theo dõi có sẵn. Các dịch vụ theo dõi đơn hàng khác nhau có thể có độ chi tiết dữ liệu khác nhau.